Evliya kabrinden toprak almakta beis var mıdır?
Bir evliyanın kabrinden toprak alıp, yakınlarının kabrine eklemek teberrüken olursa caizdir. Bu mübarek zatın o toprakla irtibatı olduğu, böyle yapmakla umulur ki burada yatan kişinin azabı varsa, o zat hürmetine hafifler ve artık buraya her geldiğinde o evliya zatı da hatırlamak ve ona dua etmek maksadıyla caiz olur. Mübalağa etmemelidir.


2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar