Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kişi haksız yere birini öldürse, müracaat ettiği avukat bunu müdafaa edebilir mi?
Mahkemede hüküm verilene kadar kişi masum sayılır. Suçlu da olsa insanların kanunî ve şer’î hakları vardır. Avukat bunları müdafaa eder. Caiz ve lazımdır.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar