İmam Eş’arî hazretleri, "Göktekinden emin mi oldunuz?"  mealindeki ayeti kerimede (Mülk 16)  geçen sema kelimesinin arş manasına geldiğini söylemiştir. Böyle olunca da Allah arştadır gibi bir mana çıkıyor. Bu da Allah'ın mekândan münezzeh olmasıyla çelişmez mi?
Böyle bir mana çıkmaz; “Arşın rabbi olan Allah” manası verilir.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar