Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını, batının müslümanlaşması olarak anlamak doğru mudur?
Bildiğimiz şekildedir. Böyle teviller doğru değildir.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar