Geleceği ancak Allah bilir. Fakat Hazret-i Peygamberin geleceğe dair rivayetleri var. Bir de falcıların, medyumların vs geleceğe dair tahminleri neye dayanır?
Allah gaybı bildirirse herkes bilir. Falcı ve medyumların gaybdan haber verdiği yoktur. Gayb istikbalde olacak şeylerdir. Tahmin başkadır.


3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar