Bazı şer’i hükümler, mesela hırsızın elinin kesilmesi, kimisine biraz sert geliyor. Bu hükmün dayandığı âyetteki "elini kesiniz" ifadesini hırsızlığa sebep olan vaziyetin ortadan kaldırılması şeklinde tefsir edip yaşadığımız çağa tatbikimiz mümkün müdür?
Kur’an-ı kerimde mealen bu suçu işleyenlere ceza verirken sakın acımayın diye yazıyor. Bu bir hastalıktır; bunun ilacını da Kur’an-ı kerim böyle tayin etmiştir. Tıpkı kangren olmuş uzvun kesilip atılması gibidir. Allahü tealadan daha merhametli kimse olamaz. Şer’î hükümler, maslahata bakarak zamana tatbik edilemez. Bu, ilhad ve zındıklık olur. Ancak hırsızlık cezasının tatbiki için bazı şartlar vardır. Bunların tahakkuku çok zordur. Bu gibi sert cezalar, daha ziyade suçun işlenmesini önlemek ve cemiyeti himaye etmek maksadına matuftur. Darülharbde zaten tatbik edilemez.
1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar