Osmanlılarda hiç hadis uleması yetişmediği, Kemalpaşazade, diğer ilimlerde çok yüksek bir âlim olduğu halde, hadis mevzuundaki bilgisinin bir medrese talebesi kadar olduğu iddiasına ne dersiniz?
Bunlar akıllıca sözler değildir. Osmanlılar devrinde, hadis ilmi bitmiş; vazifesini tamamlamış idi. Buna rağmen çok âlim yetişmiştir. İlk 10 Osmanlı padişahı zamanında yaşayan ve Şakayık kitabında isimleri zikredilen ulemadan 82 tanesi muhaddistir. Osmanlı muhaddislerinin ve eserlerinin isimleri Keşfüzunûn gibi kitaplarda yazılıdır. Son devirde yetişen muhaddis Zâhidu’l-Kevserî tek başına kâfidir.


5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar