Sultan Abdülhamid'e suikast tertiplendiği sırada, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile birkaç dakika konuşması sayesinde padişah suikastten kurtuldu. Bu esnada ne hakkında konuşuyorlardı?
Hamidiye Câmii’nin imamı, câminin akan çatısının tamirini arzediyordu.


5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar