Resulullah aleyhisselam ile evlendiğinde Hazret-i Âişe kaç yaşında idi?
Yaygın rivayete göre nikâh, 6 yaşında kıyıldı; düğün 9 yaşında bulûğa erince oldu. Ondan sonra evlilik neticesini doğurdu. Arab memleketlerinde çocuklar erken yaşta bulûğa ererler. Bulûğ evliliğin tabiî şartıdır.  Bu gibi evlilikler bazı beldelerde o gün de, hatta bugün de gayet tabii karşılanmaktadır. Bazı rivayetler, Hazret-i Âişe’nin evlendiği zaman 16, hatta 18 yaşında olduğunu göstermektedir. Hazret-i Ebu Bekr ve Resulullah aleyhisselam âhiret kardeşi  idi. Biraz da bunun evlenme mânisi olmadığını göstermek için evlenmiştir.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar