Sahte peygamberlerden istidraç vaki olur mu?
Peygamberlerden mucize,. Evliyadan keramet, salih müminlerden feraset sadır olduğu gibi, kâfirlerden de sihr ve istidrac vaki olur. Bu fevkalade işleri, cahiller mühim bir şey zanneder.


5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar