Hazret-i Âdem’den beri tek hak din İslam olduğuna göre, semavi dinler tabiri doğru mudur?
Bütün peygamberler aynı inanca, yani İslam dinine çağırmıştır. Ancak şeriatleri farklıdır. Günümüzde bâtıl da olsa bir peygambere ve semavi kitaba inandığını söyleyenlere semavi din mensubu deniyor. Bu mümin veya müslüman olduğunu göstermez.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar