Kur’an-ı kerim kursu, “Biz verdiklerinizi talebelere kavuşturuyoruz, naklediyoruz” diyor. Kime verdiğini bilmemiz ve ona ulaşıp ulaşmadığını bilmemiz şart mıdır?
Kur'an-ı kerim kursunu işletenlerin hüsnü niyetine ve şer’i meselelere vukufuna inanıyorsanız, o zaman bunları vekil yaparsınız. Bunlar da zekâtı münasip talebelere temlik ederler. Ancak yemek olarak veya Kur’an-ı Kerim kursu ücreti olarak veya yurt bedeli olarak mahsup edemezler. Lâzım gelen taharri (araştırma) yapıldıktan ve zekât verildikten sonra, zekât verilen kimsenin ehil olmadığı anlaşılırsa, yeniden zekât vermek gerekmez.


Alakalı Başlıklar