Kur’an-ı kerim kursu, topladığı fıtra ve zekâtı, doğrudan talebeye vermeyip, yurt yemekhanesinde yemek yapsa, öğrencilerine yedirse, böyle fitre sahih midir?
Kur'an-ı kerim kursuna zekât verilmez. Fitrede ise fakire yemek ibâhası (yedirmesi) kâfi gelmez. (Nimet-i İslam, Hindiyye). Temlik, yani fakirin eline vermek lâzımdır. Kur’an-ı Kerim kursu memuru, fakirse, buna zekât verilebilir. Bu, o zekâtla isterse Kur’an-ı Kerim kursuna erzak alabilir veya Kur’an-ı Kerim kursu talebeleri, bu memuru zekâtlarını ve fıtralarını almaya ve dilediği gibi sarf etmeye vekil edebilirler. Bu takdirde de memur, vekil olmak hasebiyle bu zekât ve fıtraları toplar ve erzak alabilir. Ancak kendisini zekâtlarını almaya ve dilediği yere sarf etmeye vekil eden talebeler, eğer bir yere muaccel (peşin) borçlu iseler, günahkâr olurlar. Mülkiyetlerine geçen para ile borçlarını ödemedikleri için.Alakalı Başlıklar