Bir kimse, annesinin, kız kardeşinin veya kızının, namahremler arasında açık olarak çalışarak elde ettiği kazançtan aldığı gıdalardan yiyebilir mi?
Yapılan işin kazancı, haram liaynihi değil haram ligayrihidir. Onun için kazandığı mülkü olur. İkramı kabul edilebilir. Bununla muamele yapılabilir. Ancak tayyib olmaz.
Alakalı Başlıklar