Hazret-i Meryem evlenmiş midir?
Bazı Hristiyan kaynaklarında Yusuf isimli biriyle evlendiği; fakat yine İsa aleyhisselamı erkek eli değmeden dünyaya getirdiği anlatılıyor. İsa Aleyhisselam dünyaya geldikten sonra Yusuf ile evlendiği ve bundan çocukları dünyaya geldiği tarih kitaplarında yazıyor. Hatta bu çocuklardan Aziz Şemun (St. Simon), İsa aleyhisselâmın ilk bağlılarından ve Paulus’un dini tahrif davasında en büyük muhaliflerindendi. Fakat mağlub olub Şam’a çekildi. Bunun talebeleri olup doğru İsevîler bir müddet devam ettikten sonra kayboldu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın görüştüğü rahib Bahîra’nın bu topluluktan olması muhtemeldir.


Alakalı Başlıklar