Nefs kâfirdir. Her insan gibi peygamberin de nefisleri vardı. Bunlar da kâfir miydi?
Nefsin kâfir olması mecazdır. Nefsin ruhu yoktur ki kâfir olsun veya olmasın. Nefs insanı ayakta tutan bir güçtür. Hiçbir limiti yoktur. İş ruhtadır. Nitekim nefs ölecek ve âhirette azap görmeyecektir. Onun kâfir olup olmaması bir şey ifade etmez. Peygamberlerin de böyle onları ayakta tutmak yaşatmak için nefsi vardır; fakat bu nefs, bedenlerine hâkim değildir. Ruhları bedene ve nefse hâkimdir.
Alakalı Başlıklar