Günümüzde yapılan genetik araştırmalara göre Anadolu Türklerinin, Orta Asyalılarla bir bağlantısının bulunmadığı, hatta Orta Asya'dan göçün fazla olmadığı söyleniyor. Ne söylersiniz?
Bu tür genetik araştırmalar ciddi bir netice ifade etmez. Bir kimsenin soyundaki bir evlilik, eğer dominant ırksa, bugünki genetik hususiyetlerine rengini verebilir. Ama ırk ve millet olarak bir şey ifade etmez. Anadolu'da yaşayan insanların bir kısmı Anadolu’nun yerli halkından gelir. Büyük bir kısmı ise buraya doğudan hicret etmiştir. Bu bilinen bir tarihî keyfiyettir. Hâlihazırdaki Türkiye nüfusunun % 81’i Türk asıllıdır. %8’i Kıpçak asıllıdır ki ekseri Tatarları ifade eder. Geri kalanı Oğuz (Türkmen) asıllıdır veya Malazgirt’ten bu yana yerli halklardan Türkleşen az sayıda kişilerin soyundandır.
Alakalı Başlıklar