Iğdırlı bir Azeri Türküyüm. Kökenimiz hakkında çesitli rivayetler var. Aslı nedir?
Azerîler, XIII. asırda Moğol İstilası ile Türkistan'dan kopup gelen Oğuz Türklerinin bugünkü Azerbaycan mıntıkasında yerleşmiş olan kısmıdır. Zamanla büyük bir kısmı Safevî tesiriyle Şiîliği kabul etmiş; çok azı Sünnî olarak kalmıştır.


26 Temmuz 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar