Oğuz Türklerinin kökeni kime dayanır? 
Oğuz Han soyundan gelen kişilere Oğuz Türkleri deniyor. Türklerin ayrıldığı üç büyük koldan biridir. Selçuklu ve Osmanlılar, Oğuz Türkü'dür. Şu anda Anadolu'da yaşayan Türklerin büyük ekseriyeti Oğuz asıllıdır.


26 Temmuz 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar