Terekemeler kimlerdir?
Terekeme, Türkmenler demektir. Karapapaklar diye de bilinir. Türkistan'dan gelme soylu bir Oğuz boyudur. Bir kısım zaten orada kalmış; Şah İsmail'in kırmızı börkünü giymeyi reddettikleri ve siyah kuzu derisinden börk giydikleri için Karapapak diye bilinirler. Bunlar Kafkasya’ya yerleştiler. Ondan sonra bir kısmı İran'da kaldı. İran'dakiler Şiîdir; Anadolu’dakiler Sünnîdir. Ama Türkiye'de de, İran Azerbaycanı'ndan gelme Şiî Karapapaklar vardır. Türkistan’da kalanlar Sünnîdir. Bunlardan daha Müslüman olmadan evvel bir kolu, Ruslar Ukrayna’ya yerleştirmişti.


26 Temmuz 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar