Kaçar hanedanı, aslen nedir?
Kaçarlar, Oğuz Türkü'dür. Ekserisi Yıva boyundandır. Anadolu’dakiler Sünnîdir.


26 Temmuz 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar