Hanefî’de livataya ceza olarak tercih edilen görüş nedir?
İmam-ı A’zam’a göre şiddetli ta’zir; İmameyn’e göre haddir. İbni Abidin’de tercih edilen görüş bildirilmiyor. Muhtemelen İmam-ı A’zam Hazretleri'nin kavli tatbik edilmiştir. İhtilafın sebebi, cezası hakkında icma hasıl olmadığı içindir.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar