İslâm Hukukunda zina işledikleri düşünülen insanları basmak caiz midir?
Hayır, tecessüs haramdır.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar