“Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” sözünün dinimizde bulunmadığını söyleyenler var. Ne dersiniz?
Bu sözün hadis-i şerif olduğunu pek çok âlim kitaplarında beyan ediyor. Sözün manası gayet dine muvafıktır. Peygambere muhabbet olmadan, din olmaz. İslâmiyetin en esaslı rüknü olan muhabbet, bu söz üzerine bina edilmiştir. Elde bugün mevcut hadis kitaplarında bulunmaması, hadis olmadığını göstermez. Bütün hadisler, bu kitaplardakinden ibaret değildir. Bahsettiğiniz kişilerin itikatları bozuk ve ilmi ehliyetleri nâkıstır.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar