İşçi vizesiyle hacca giden bir kimse, hava meydanında ihrama girse ve temettü haccına niyet etse, Cidde’ye indikleri zaman kontrol mıntıkasından geçebilmek için ihramı çıkarttırsalar, ne lazım gelir?
İhrama girdikten sonra, mikatı geçmeden veya geçtikten sonra çıkarmanın zararı yok. Elverir ki ihram yasaklarını ihlal etmesinler. Nitekim yıkanırken de ihram çıkarılıyor. Mikattan evvel ihrama girmişse, mikata gelene kadar ihram yasakları başlamaz. Mikattan sonra ise ihramı çıkarsa bile ihram yasakları devam eder.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar