Dokuz Oğuzlar diye bir Türk boyundan bahsediliyor. Bunların bildiğimiz 24 boydan oluşan Oğuzlarla bir alakası var mıdır?
Dokuz Oğuzlarla, bizim çokça bildiğimiz Oğuzlar arasında bir alaka yoktur. Tarih kaynaklarında anlatılanlara bakılırsa yaşadıkları yer arada binlerce kilometre olan iki farklı topluluktur. Ancak isim benzerliği çoklarını şaşırtmıştır. Oğuz, aynı zamanda boylar, kabileler demektir. Memleketimizin en önde gelen Oğuzlar mütehassısı Faruk Sümer’in bile kafası bu mevzuda karışık olmalı ki, kitabının bir yerinde Dokuz Oğuzlar’ın batıya göç ederek şu anki Oğuzları teşkil ettiğini yazmış. Başka bir yerde de Dokuz Oğuzlarla Batı Oğuzlarının hiç bir münasebeti yok, demiş. Başka tarihçilerden Batı Oğuzlarının, Batı Göktürklerinden, yani On Oklardan çıktığını söyleyenler vardır. Çin kaynaklarında Dokuz Oğuzlar, Göktürk hanedanının istinad ettiği topluluk için kullanılır. Bu 9 boy Göktürk idari sınıfını teşkil ediyordu Uygurlar ise 10. Kabileyi teşkil eder. Onun için Dokuz Oğuz On Uygur bir arada kullanılır. Orhun Kitabeleri’nde isimleri geçer ve hakanın kendi halkı diye anılır. Dokuz Oğuzlar Uygurlarla beraber yaşamış; Göktürklerle savaşıp onları yenmiş ve yeni kurulan devletin başına geçmişlerdir. Zaman içinde Uygurların içinde erimiştir. Bugün Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan halkını teşkil eden Oğuzlar, aynı ırktan gelen farklı bir topluluğun neslindendir.
12 Ağustos 2018 Pazar
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar