Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Zamanımızda tarikatların farklı silsileleri oluyor. Doğru yol bir tane ise neden böyle farklılıklar var? Veya hangisinin doğru olduğu nereden anlaşılır?
Her mürşid-i kâmilin birden fazla halifesi olabilir. Her birinin de müteaddid halifeleri olabilir. Böylece tasavvuf silsilesi farklı yollardan devam edebilir. Mesela Abdülkâdir Geylânî’nin, Muhammed Ma’sum Fârukî’nin, Mevlânâ Hâlid Bağdadî’nin çok sayıda halifesi vardır. Mesela Cafer Sadık’ın, Yusuf Hemedanî’nin, Abdülhâlık Gocdüvânî’nin, Şah-ı Nakşibend’in, İmam-ı Rabbânî’nin, Ma’sum Fârukî’nin, Abdullah Dehlevî’nin, Mevlânâ Hâlid’in müteaddid halifelerinden silsile devam etmiştir. Bazı mürşidlerin ise hiç halifesi yoktur. Onun silsilesi devam etmemiştir. Ancak zamanımızda kendisini önceki mürşidlere nisbet eden bazı gruplar, bu zâtlara sahih yolla bağlı değildir. Ya halife değil, vekildir; yani tekkenin muayyen işlerini görmek üzere vazifelendirilmiştir; yahud da tamamen sahtedir. Dikkatli olmalıdır.


19 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar