Ödeme tarihi konulmuş bir borç senedi uyarınca, alacağı takip etmek câiz olur mu?
Olur. Hanefî mezhebinde karz senedine tarih koymak câiz değil ise de, konması, akdi ifsad etmez. Alacaklının talep hakkını da ertelemez. Mâlikî mezhebinde böyle bir tarih konması meşrudur.


21 Haziran 2010 Pazartesi