Anne ve 3 erkek kardeş, feraize göre 3/24, 7/24, 7/24, 7/24 paylaşmaları gerekir. Ancak anne, benim payımı da aranızda pay edin dediği için rıza taksimi olarak 1/3, 1/3 ve 1/3 paylaşmalarında mahzur var mıdır?
Vârislerin tamamı rıza ile mirası dilediği gibi paylaşabilir. Mirası diledikleri gibi paylaşınca elbette ki gayrimenkulde de ortak olurlar. Her birinin hissesi üçte bir olur. Rıza ile diledikleri gibi kullanabilirler. Mesela biri veya ikisi veya hepsi bu binayı kullanabilir; münavebe ile kullanabilir; kiraya verip kirayı paylaşabilirler. Miras şirketi, mülk şirketidir. Mülk şirketi olduğuna göre masraflar ve gelir, prensip itibariyle her ortak için hissesi nispetindedir. Ama rıza ile fazla veya az verebilirler.
16 Aralık 2018 Pazar
16 Aralık 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar