Tarihte birden fazla halifenin olduğu bir devir olmuş mu?
Evet. Abbasiler devrinde bir müddet Bağdad, Kâhire ve Kurtuba’da 3 ayrı halife vardı.


16 Aralık 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar