Bakıma muhtaç hasta annenin oğulları ve kızı varsa, hepsi de zekât nisabına mâlik değilse, çocukların mesuliyeti nasıldır?
Oğlan ve kız çocuklar eşit olarak bakmak mecburiyetindedir. Sefer müddeti uzakta olan para olarak iştirak eder veya bir mahrem bulup yanına gelip bakar.
1 Ocak 2019 Salı
Alakalı Başlıklar