İslâm harfleriyle okumayı bilmeyen kimse, Lâtin harli kitaptan Yâsin-i şerif okursa, ölüye faydası olur mu?
Kur’an-ı kerim, Arab harfleriyle yazılıdır. Bu harflerin telaffuzu ile, Lâtin alfabesindekiler çok farklıdır. Bu bakımdan Lâtin harfleri ile okunan âyet-i kerimeler, aslının yerine geçmez; binaenaleyh sevab hâsıl etmez. Ama harflerin aslını tanıyıp, okurken bu şekilde telaffuz ederse olur.
6 Nisan 2012 Cuma
6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar