Erzeli ömür ne demektir? Yaşlılıkta bunamamak için ne yapmalıdır?
Ömrün en rezil hâli, yani ihtiyarlık meşakkati demektir. Hazret-i Peygamber ve onun yolundan gidenler, “ya rabbi, erzel-i ömürden sana sığınırım” duasını söylemişlerdir. Bunamamak için ilimle meşgul olmanın, çok Kuranı kerim okumanın faydalı olduğu bazı kitaplarda yazılıdır.


6 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar