Babam, dedemle ortak bir ev satın aldı. Paranın çoğunluğu dedeme aitti. Evin tadilatını babam yaptı. Vergilerini ödedi. Evin tapusu dedemin üzerindedir. Babaannem ve dedeme babam bakıyor. Dedem ölürse, bu evin vaziyeti ne olur?
Babanız bu parayı dedenize hediye ettiyse, hiçbir hak iddia edemez. Borç verdiyse bunu borç olarak geri isteyebilir. Evi ortak aldılarsa, zaten hissesi nispetinde babanıza aittir. Tapuda kimin adına olduğu mühim değildir. Babanızın ve annenizin dedenize bakması bir hak doğurmaz. Eve yaptığı masraf da teberru sayılır. Dedeniz ölürse, babanın hissesi kadar ayrıca hak sahibidir. Ama tapu sebebiyle şu şartlarda zor gözüküyor. Dedeniz ölünceye kadar bakma akdi yaparak evi babanıza verebilir.
13 Şubat 2019 Çarşamba
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar