Veresiye borcunun vadesi gelip bu borcu ödeyemeyen, aldığı malı da satıp parasını harcamış ise, alacaklının ne yapması lazım gelir?
İcraya verip malını haczeder.


22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar