Banka bir kart veriyor. Bununla peşin fiyata aldığınız malı taksitle ödemek istiyorsanız, banka bunu peşin alıp size taksitle satıyor. Bu muamele caiz midir?
Banka size vekâlet vererek malı peşin aldırabilir. Ama size taksitle satamaz. Çünki menkul malı kabzetmeden satmak caiz değildir. Sizi kabza vekil etse, bu sefer de malı size satamaz. Çünki alış-verişte vekil ile asil aynı kişi olamaz.


22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar