Hazret-i Nuh’un 950 sene yaşadığına dair olan âyetleri, İbn Arâbî’nin “buradaki yıldan kasd, belki ay yahud mevsim olabilir" diye tevil ettiğini Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam’da bildiriyor. Sümer takvimindeki bir sene de, bir aya tekabül eder. Böyle inanmak, câiz olur mu? Zira eski insanların bu denli uzun yaşamasını ilim imkânsız görüyor.
Bunlar bilebileceğimiz şeyler değildir. İnsanların uzun yaşaması Allah’ın kudretindedir. Bunlar hakkında te’vile gitmeye gerek yoktur.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar