Bacıyan-ı Rum teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında faaliyette bulundu mu?
Böyle bir teşkilat yoktur. Selçuklular zamanındaki göçebe Türkmenlerin icabında muharebe olduğunda müsademeye katılan kadınları var olması çok tabiidir. Ondan sonra bunları bacıyan-ı Rum diye isimlendirmişlerdir. Bu husustaki mübalağalı değerlendirmeler, Bektaşi yakıştırması olsa gerektir.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar