Âdetliyken korunmak niyetiyle âyetülkürsî, felak ve nas okumak haram mıdır?
Âdetliyken ezberden bile olsa Kur’an-ı kerim okumak caiz değildir. Ancak Rabbenağfirli… gibi dua ayetlerini dua niyetiyle okumak caizdir. Bahsettiğiniz sureleri ve âyeti okumak caiz değildir. Eskiden bilmeyip okumuşsa, bu imanına zarar vermez; öğrenmediği için tövbe eder.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar