Herkes doğru yolda olduğunu zan eder mealindeki ayette İslamiyet dışındakiler mi kastediliyor?
Doğru yolda olmayan herkes içindir. Kâfirler için inmiştir; ama manası umumidir.


2 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar