Geçmişte gayri meşru yaşantı için o zamanlar İslâmiyetle alâkamız yoktu demek hâli hazırdaki imana zarar verir mi?
Hayır. Dinin emir ve yasaklarına riayet kast ediliyor. Kaldı ki o zaman imanı olmasa bile, bunu hikâye etmek, bugünki imana zarar vermez.


9 Mart 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar