Sahih-i Buharî’de yahut Müslim’de zayıf hadis olabilir mi?
Kütüb-i Sitte’de, hatta Kütüb-i Tis’a’da yer alan hadislerin hepsi kitabının müellifine göre sahihtir. Birbirlerine göre sahih olmayabilir. Mesela İmam Buharî’ye göre sahih olmayan bir hadis, Müslime’e göre sahih olabilir. Kütüb-i Sitte’de tereddüd hâsıl etmeye çalışmak, iyi niyete hamlolunamaz.


19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar