Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Din dersi hocamız, “İbadetler arasında kıyas olmaz; bu yüzden, namazın kazası orucun kazasına kıyas edilemez. Peygamber efendimiz uyku ve unutma dışında namazın kazası ile alakalı bir söz söylememiştir. Mecelle 15’e göre; Alâ hilâfi’lkıyas sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olmaz” dedi. Kafam karıştı. Ne dersiniz?
Fıkıhta kıyas vardır; ibadetlerde kıyas vardır; haramlarda kıyas vardır. Kıyası inkâr, insanı Ehl-i sünnetten çıkarır. Peygamber efendimiz bizzat kıyas yapmıştır. “Babam hacca gidecekti, gidemedi” diyene, “Sen onun yerine git! Borcu olsa ödemez miydin?” buyurdu. Kaza namazı, kaza orucuna kıyas edilmiştir. Peygamber efendimizin ve sahabilerin kasten namazı kazaya bırakması zaten düşünülemez. Bunun aksini inkâr eden kimse İbni Teymiye’nin yolundadır. Mecelle’nin o maddesi, kıyasın hilâfına sâbit olan bir şeye başka şeyler kıyas edilemez demektir. Yoksa kıyasa mahal olan bir şeye kıyas elbette yapılır. Oruç kazası kıyasa muhalif değildir. Kaza, edanın yerine bedeldir.


5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar