İslâm devleti meşrutiyetle idare ediliyor olsa, parlamentoda gayrimüslimlerin bulunması caiz olur mu?
Caizdir. İslâmî bir devlette, gayrimüslimlerin memur olmasının, mebusluk yapmasının mahzuru yoktur. Nihai hüküm Müslümanların (hükümdarın) elindedir.


5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar