Nazar değmesi gerçek midir?
Nazar değmesi haktır. Yani insanın beğendiği şeye nazarı değebilir. Kalem suresinin Ve in yekâdüllezî diye başlayan son iki ayeti, buna dairdir. “Nazar deveyi kazana, adamı mezara sokar'' hadis-i şeriftir. Onun için güzel bir şey gördüğü zaman maşallah demelidir. Nazar değdiği düşünülen kimseye, âyetülkürsi ve kul euzüler okunur; âyât-ı hırz okunur. Nazar değmemesi için sabah akşam âyetülkürsi ve kul euzüler okumalı; sabah akşam üçer kere Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil ardi velâ fissemâi ve hüves semîul alîm okumalıdır. Hadis-i şerif ile emrolunmuştur.


5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar
Dua