Allah, binlerce dilin bulunduğu dünyaya neden Arapça kitap indirip, her cemiyete anlayacağı dilde göndermedi? 
Mukaddes kitaplar, doğrudan insanları muhatap almaz. Peygamberler ve âlimleri muhatap alır. Onlar herkese kendi dilinde tefsir ve beyan ederler. Kur’an-ı kerimin Arapça olması, İslâmiyetin en mükemmel din olmasının sebeplerindendir. Çünki Arapça en mükemmel lisandır.


12 Mayıs 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar