İslâm Hukuku kitabınızda “Mahkeme kısasa karar verdikten sonra, kâtili, maktulün velîsi veya vekil ettiği birisi öldürür” yazıyor. Fertler ceza veremez diye biliyorum. Kısası devlet yapmıyor muydu?
Mahkeme kısas hükmünü verdikten sonra velisi veya vekil ettiği birisi yahud devletin tayin ettiği biri kısas cezasını infaz edebilir.
25 Mayıs 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar