Sultan 1. Abdülhamid Hân türbesindeki kadem-i şerifin tarihi belli midir?
Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın getirttiği, evvela Samatya’da Sa’diyye tekkesine konduğu sonra padişah vefat edince onun kabrine konduğu biliniyor. Sultan Abdülhamid bu tarikattendi.
25 Mayıs 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar