İddet içinde yapılan evililik zina haddi gerektirir mi?
İddet içinde yapılan nikâh fâsiddir. Ancak şüphe sebebiyle had icab ettirmez. Dârülharpte zaten zina haddi olmaz. Tövbe edip nikâh tazelemek lâzımdır.
8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar