Şeriatla idare edilen bir yerde bir kimse had suçu işlese, bunu kimse görmese, itiraf edip ceza alması mı gizlemesi mi efdaldir?
Gizlemek efdaldir. Zira bu suçlar ammenin selâmeti için getirilmiş tedbirlerdir. Bir şeyin şüyuu, duyulması, vukuundan, olmasından beterdir.


1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar